Joginyilatkozat

Általános tudnivalók

 • Az internetes oldal üzemeltetői tájékoztatják az itt hirdető személyeket, valamint az oldal látogatóit, hogy az oldal kizárólag társ- és alkalmi szexpartner keresés célját szolgálja.
 • Az oldal erotikus és pornográf tartalommal rendelkezik, ezért megtekintése kizárólag 18 éven felülieknek engedélyezett.
 • A weboldal üzemeltetője egy webes szoftverrendszert biztosít, hogy a weboldal igénybe vevői hirdetést adhassanak fel és információkat osszanak meg egymással.
 • Az oldalon található tartalmat nem az oldal üzemeltetői állítják elő, azok a hirdetők feltöltéseinek eredménye.
 • A weboldalon megjelenő tartalmak, az igénybe vevők véleményét tükröző írások, nem tükrözik az üzemeltető véleményét.

Törvény

Szexuális szolgáltatást nyújtani jogszabályba ütközik és büntetést von maga után, az alábbiak szerint:

 • 1999. évi LXXV. törvény - a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról:
  11. § Tilos írásban, kép- vagy hangrögzítő, illetve más berendezés útján szexuális szolgáltatást felajánlani, azt hirdetni vagy ilyen cselekményben közreműködni.
 • 1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésről - A szexuális szolgáltatás felkínálásának, hirdetésének tilalma:
  145. § (1) Aki a külön jogszabályban meghatározott tilalmat megszegve szexuális szolgáltatást írásban, kép- vagy hangrögzítés, illetőleg más berendezés útján felkínál, reklámoz vagy az ilyen cselekményben közreműködik, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
  (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.

Felhívjuk hirdetőink figyelmét, hogy ebbe a tevékenységi körbe tartozó hirdetéseket a www.videkicsaj.hu, www.videkicsaj.eu, www.videkicsaj.com, www.videkicsaj.net, www.videkicsajok.com, www.videkicsajok.net és www.tabuszex.hu oldalon nem jeleníthet meg! Nálunk a hirdető ügyfeleink kizárólag alkalmi szexpartnert keresnek, és nem szexuális szolgáltatás nyújtását vállalják! Minden esetleges törvénytelenségre utaló viselkedés kizárólag a hirdetők önálló döntésén, akaratán alapul és oldalunkkal nincs összefüggésben!

Hirdetési feltétel

 • Az oldalon kizárólag a 18. életévét betöltött magánszemély hirdethet.
 • A hirdetőnek a hirdetés feladásakor valós email címmel kell rendelkeznie.
 • A hirdetők a hirdetésfeladás során, csak a valós adataikat és saját képeiket adhatják meg, valamint saját maguknak kell a hírdetést feladni.
 • Az üzemeltető jogszabályt sértő valamint az oldal struktúrájában nem illő adatokat, információkat, képeket (különös tekintettel a más weboldalakról letöltött, vagy nem a hirdetőt ábrázoló képeket), fájlokat, illetve megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, vagy bújtatott reklámot (más weboldal címe, logója stb.) tartalmazó hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből. A hirdető jogosult a saját weboldalának a reklámát megjeleníteni vízjelként az erre megjelölt helyen.
 • Az üzemeltető jogosolt továbbá az alábbi pontok bármelyikének megsértése esetén külön értesítés nélkül törölni a hirdetést, amennyiben:
  • Egy hirdető több hirdetésben is szerepel.
  • A hirdető a hirdetésben szereplő képeket utólagosan manipulálja (pl.: a képeken vagy körülötte bármilyen keretet, feliratot, ábrát vagy reklámot helyezel).
  • A hirdető a hirdetésében egy vagy több olyan fotót helyez el, amely nem a hirdetőt ábrázolja.
  • A hirdető a hirdetésében más internetes oldalra való utalást, hivatkozást helyez el.
  • A hirdető nem ad meg, vagy valótlan telefonszámot ad meg a hirdetésében.
Ilyen esetekben a hirdető semmilyen kártérítési vagy bármilyen egyéb megtérítési, visszafizetési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az üzemeltető felmerült kárát megfizetni!
 • A hirdető előzetesen és nyomatékosan kijelenti, hogy a tevékenysége semmilyen módon nincs összefüggésben a 14. életévét be nem töltött személynek közösülésre, fajtalankodásra való rábírásával, üzletszerű kéjelgés elősegítésével, az ezt folytató személlyel egészben, vagy részben való kitartásával, továbbá haszonszerzés céljából valakinek közösülésre, vagy fajtalankodásra másnak történő megszerzésével, mert mindezeket, a Btk.201., 205., 206., és 207.§-i a személyi szabadság súlyos korlátozásával rendelik büntetni.

A  www.videkicsaj.hu, www.videkicsaj.eu, www.videkicsaj.com, www.videkicsaj.net, www.videkicsajok.com, www.videkicsajok.net és www.tabuszex.hu oldalak üzemeltetője az információ közzétételével mindezeket a cselekményeket nem kívánja elősegíteni, így semmilyen tekintetben nem vállal felelősséget, a hirdető kinyilvánított szándékától való eltérés miatt, valamint ezekkel nem is vállal semmilyen közösséget.

Adatvédelem

 • Üzemeltető az egyes szolgáltatásainak igénybe vételét regisztrációhoz köti, melynek során üzemeltető a hirdető személyes adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.
 • Harmadik személy részére nem adunk ki semmilyen személyes adatot, amiben kivételt képeznek a törvény által előírt esetek.

Jelen internetes oldal tulajdonosa és üzemeltetői kijelentik, hogy a honlapon megjelenített hírdetések esetében tartalomért, adatokért, információkért és szövegezésért, illetve a hirdető személyek valódiságáért semmi nemű felelősséget nem vállal!